The Sound Of Poland Logowanie  
TSOP PL > Technologie

tsop_our-approach_653x200.png

Technologie

W TSOP opracowaliśmy dwa procesy technologiczne zoptymalizowane na potrzeby naszych projektów. Zdaliśmy sobie sprawę, jak odpowiedzialnym zadaniem jest odwzorowywanie muzealnego charakteru oryginalnych instrumentów. Ucho ludzkie jest niesamowicie czułe na, często ledwie mierzalne zabarwienia tonalne, a zależy nam na jak najwierniejszym odbiciu próbkowanych oryginałów. Aby to osiągnąć, wpływ toru próbkowania i technologii cyfrowej na najdrobniejsze niuanse barwy musiał być zredukowany niemal do zera. Tą drogą doszliśmy do rozwiązań, które oznaczyliśmy nazwami Direct to Sample oraz Virtual Analog. Pierwsze dotyczy fazy pozyskiwania próbek ze świata drgań i elektronów, drugie – składania kompletnego instrumentu w świecie zer i jedynek.

D2S Logo

D2S Direct to Sample

Direct to Sample (D2S) określa metodę pozyskiwania próbek z oryginalnych źródeł w takich sposób, aby każdy najdrobniejszy niuans barwy mógł być zachowany. Nie chodzi tu jedynie o wierne odwzorowanie analogowych przebiegów napięciowych, ale także wszystkich innych elementów brzmienia instrumentu oraz istotnych parametrów konstrukcyjnych, w nienaruszonym stanie.

Technologia D2S bierze pod uwagę następujące zagadnienia:

• Optymalna rozdzielczość próbkowania, dająca jednocześnie bardzo dobrą jakość i wydajność,
• Różnice poziomów elektrycznych pomiędzy poszczególnymi klawiszami oryginału,
• Różnice wynikające z jakości zasilania i uziemienia wzorcowego instrumentu,
• Różnice powstałe w analogowych obwodach pomiędzy kolejnymi wyzwoleniami tego samego dźwięku, i mające wpływ na jakość brzmienia,
• Zachowanie pierwotnego brzmienia filtrów i modulacji w pobieranych próbkach,
• Maksymalne poziomy głośności pojedynczych głosów i całych sekcji,
• Charakterystyczne „click” przy załączaniu i wyłączaniu obwodów,
• Szumy i przydźwięki będące integralną częścią barwy oryginału,
• Niechciane szumy i przydźwięki pod wpływem urządzeń zewnętrznych i interferencji, które należy wyeliminować,
• Oryginalny tor transmisji sygnału: wtyki, gniazda, kable i przełączniki.

Virtual Analog Logo

Virtual Analog

Nawet najlepszej jakości próbki nie tworzą jeszcze instrumentu zdatnego do profesjonalnego wykorzystania. Ponadto, nie wszystkie możliwości wzorca da się zapisać bezpośrednio w próbkach – niektóre z nich muszą być zrekonstruowane przez DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnału). Nasza technologia Virtual Analog określa metodę wirtualnego montażu całości w domenie cyfrowej tak, aby odwzorować wszelkie niuanse konstrukcyjne oryginału. Bierzemy pod uwagą następujące zagadnienia:

• Ułożenie próbek na klawiaturze wirtualnej według oryginalnego układu,
• Zrekonstruowanie identycznego zestawu regulatorów, z odpowiednim zakresem sterowania,
• Zrekonstruowanie efektów Vibrato i Tremolo, o identycznych parametrach i kształcie sygnału modulującego,
• Zrekonstruowanie brzmień filtrów analogowych, jeśli nie było możliwe zachowanie ich barwy w oryginalnych próbkach,
• Możliwość wyłączania wszystkich dodatkowych procesorów DSP tak, aby udostępnić nieprzetworzony dźwięk oryginału,
• Precyzyjne odtworzenie obwiedni dźwięku, czasu podtrzymania i prędkości wygaszania.